Skip to content

Pļaujas svētku dievkalpojums 2021. g. 10. okt. ar diakones Intas Meieres ordināciju.

Sirsnīga pateicība archibīskapei Laumai Zušēvicai par apsveikumu, archibīskapam emeritus Elmāram Ernstam Rozītim par ordināciju, prāvestei Zilgmei Eglītei par lielu morālo atbalstu un sagatavošanu, maniem mīļajiem – prāvestei emeritai Ievai Graufeldei, prāvestam emeritus, Stokholmas draudzes mācītājam Kārlim Žolam, mācītājam dr. Normundam Kamergrauzim, mācītājam Rinaldam Gulbim, visiem lieliskajiem mūziķiem – Renātei Kļaviņai, Sandrai Lejai Bojsten, Intai Heimdal, Rūtai Baumgartei, ikvienam Kristera ansambļa dalībniekam, ģimenei – ne tikai par pastavīgu atbalstu ikdienā, bet sevišķi, manas lielās dienas sagatavošanā un praktiskajām rūpēm, sagatavojot un apkalpojot pie kafijas galda, kā arī visiem sirsnīgajiem apsveicējiem, dievkalpojumā klatesošajiem un visiem, kuri domās bija kopā ar mani

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes 18. novembra dievkalpojuma ieraksts.

18. nov. 2020. g. Stokholmā
Somu baznīcā