e-pasts: zviedrija@draudzes.se

Facebook

 

 

Eskilstunas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. pirmā pusgada dievkalpojumi

Gēteborgas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. pirmā pusgada dievkalpojumi

Norčepingas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. pirmā pusgada dievkalpojumi

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. pirmā pusgada dievkalpojumi 

Upsalas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. pirmā pusgada dievkalpojumi

Vesterosas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. pirmā pusgada dievkalpojumi