Gavēņu laika dievkalpojums, 12. martā 2017.g. 14:00
Geteborgā, Hāgas baznīcā

Sinode, 18. martā 2017.g.
Stokholmā, Somu baznīcā

Sinodes dievkalpojums, 19. martā 2017.g. 12:00
Stokholmā, Svētā Jēkaba baznīcā