Skip to content

Pārvalde

LELBP Zviedrijas apgabala Sinodes vēlēšanas 2021.g. 30. oktobrī

Baznīcas pārvalde:

BP priekšniece:  Zilgme Eglīte
BP locekļi:  Elita Veide, Katrīna JohanssonNormunds KamergrauzisInta MeiereIeva Baltruka-Bērziņa
BP Valdes locekļu aizstājēja: Līga Taube

Revīzijas komisija:

Revīzijas komisijas vadītājs:  Jānis Alsiņš
Revīzijas komisijas locekle:   Inese Gredzena
Revīzijas komisijas locekļa aizstājēja: Ligita Veigure

Prāveste: Zilgme Eglīte
Pārstāvis / delegāts uz LELBP Virsvaldi:  Jānis Krēsliņš

Baznīcas pārvalde 2017. g.

Sinodes

Sandbija