Pārvalde

Lūgums izpildīt draudzes locekļu reģistrācijas anketi

Sirsnīgs paldies par Jūsu līdzdalību mūsu draudzes locekļu reģistrācijas procesā!

e-pasts: zviedrija@draudzes.se

Pārvaldes priekšniece
Kristīne Bergholce
Sickla Kanalgata 81
SE-120 68 Stockholm
kristine@abc.se
Priekšnieces vietniece
Prāveste Zilgme Eglīte
zilgme.eglite@svenskakyrkan.se
Kasiere
Elita Veide
elita.veide@gmail.com
Sekretāre
Dr. Santa Slokenberga
slokenberga.santa@gmail.com
Locekļi
Mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis
normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se
Katrīna Johansson
katrina.johansson@wwf.se
Aizstājēja
Līga Taubeliga.taube@gmail.com

Sinodes

Sandbija