Gēteborgas draudze

Ikgadējais ekumēniskais rudeņa dievkalpojums notiks virtuālajā telpā

Draudzes priekšniece Edda Laiviņa latviešu valodā lasīs no Jozuas grāmatas – Vecājā Derībā.

Dievkalpojuma ieraksts pieejams sākot ar 18. oktobra plkst. 11.00
Klausies Tev izdevīgā laikā!

LELBāL Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2020. g. rudenī

Gēteborgas draudzes apkārtraksti

Gēteborgas reģistrācijas anketa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

 Mācītājs
Dr. Normunds Kamergrauzis
normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se
 Priekšniece
Edda Laiviņa
edda.laivins@outlook.com
+46 (0)31 42 22 17
+46 (0)70-250 63 05
Kasiere
Elita Veide
elita.veide@gmail.com
 Sekretāre
Rudīte Roos
rudite.roos@gmail.com
Pērminders
Gunārs Veide
 Sadraudzības organizatori:
Edda Laiviņa, Elita Veide, Rudīte Roos, Gunārs Veide ar palīgiem.