Gēteborgas draudze

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

Gēteborgas reģistrācijas anketa

Gēteborgas draudzes apkārtraksti

 Mācītājs
Dr. Normunds Kamergrauzis
normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se
 Priekšniece
Edda Laiviņa
edda.laivins@outlook.com
+46 (0)31 42 22 17
+46 (0)70-250 63 05
Kasiere
Elita Veide
elita.veide@gmail.com
 Sekretāre
Rudīte Roos
rudite.roos@gmail.com
Pērminders
Gunārs Veide
 Sadraudzības organizatori:
Edda Laiviņa, Elita Veide, Rudīte Roos, Gunārs Veide ar palīgiem.