Gēteborgas draudze

Pirmā pusgada dievkalpojumi atcelti.
Tas ir ievērojot ārkārtas stāvokli Zviedrijā sakarā ar Covid-19 jeb Corona vīrusa straujo izplatību, un to ka liela daļa no mums ir arī kādā no riska grupām kam īpaši jāizvairās no saslimšanas. 
Ar Dievpalīgu un sargāsim sevi un viens otru! 
Zilgme Eglīte
prāveste

Sekojiet virtuālajiem dievkalpojumiem LELBAL Latvija mājaslapā Facebook

Gēteborgas reģistrācijas anketa

Gēteborgas draudzes apkārtraksti

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

 Mācītājs
Dr. Normunds Kamergrauzis
normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se
 Priekšniece
Edda Laiviņa
edda.laivins@outlook.com
+46 (0)31 42 22 17
+46 (0)70-250 63 05
Kasiere
Elita Veide
elita.veide@gmail.com
 Sekretāre
Rudīte Roos
rudite.roos@gmail.com
Pērminders
Gunārs Veide
 Sadraudzības organizatori:
Edda Laiviņa, Elita Veide, Rudīte Roos, Gunārs Veide ar palīgiem.