Skip to content

Sinodes

Sinode 2024.g. 16. martā

Sinode 2021.g. 30. oktobrī

Pirmā rindā no kreisās puses: Jānis Krēsliņš, Zilgme Eglīte, Normunds Zariņš, Elita Veide, Inta Meiere. Otrā no kreisās puses: Katrīna Johansson, Normunds Kamergrauzis, Edda Laiviņa, Jānis Alsiņš, Elīna Musule, Santa Slokenberga, Līga Taube, Ieva Baltruka-Bērziņa.

LELBP Zviedrijas apgabala Sinodes vēlēšanas 2021.g. 30. oktobrī

Baznīcas pārvalde:

BP priekšniece:            Zilgme Eglīte
BP locekļi:  Elita Veide, Katrīna JohanssonNormunds KamergrauzisInta MeiereIeva Baltruka-Bērziņa
BP Valdes locekļu aizstājēja: Līga Taube

Revīzijas komisija:

Revīzijas komisijas vadītājs:    Jānis Alsiņš
Revīzijas komisijas locekle:     Inese Gredzena
Revīzijas komisijas locekļa aizstājēja:   Ligita Veigure

Prāveste: Zilgme Eglīte
Pārstāvis / delegāts uz LELBP Virsvaldi:  Jānis Krēsliņš

Sinode 2019.g. 16. martā

Pirmā rindā no kreisās puses: Katrīna Johansson, Inta Meiere, Vija Valtere, Elita Veide, Kristīne Bergholca,  prāv. Zilgme Eglīte, māc. bīskape emer. Lielbritānijas luterāņu baznīcā Jāna Jēruma-Grīnberga. Otrā no kreisās puses: Māc. LELBĀL Latvijas apg. prāv. Kārlis Žols, Dr. Santa Slokenberga, Jānis Bergholcs, Līga Taube, Ligita Veigure, Jānis Alsiņš, Gunārs Veide, māc. Dr. Normunds Kamergrauzis, Silvija Johansson, Juris Iršs, Edda Laiviņa, prāv. emer. Ieva Graufelde. Trešā no kreisās puses: Inese Gredzena, Inta Heimdal, Ieva Baltruka-Bērziņa, Dr. Jānis Krēsliņš.

Stokholmas Latviešu Koris Sinodē 2019.g. 17. martā

Pirmā rindā vidū: Māc. Dr. Normunds Kamergrauzis, prāv. Zilgme Eglīte, māc. bīskape emer. Lielbritānijas luterāņu baznīcā Jāna Jēruma-Grīnberga, māc. LELBĀL Latvijas apg. prāv. Kārlis Žols, kora dir. Sandra Leja Bojsten.

Sinode 2018.g. 17. martā

Pirmā rindā no kreisās puses: Inta Meiere, Kristīne Bergholce, Vija Valtere, Elita Veide, Silvija Johansson, Ieva Baltruka-Bērziņa, Līga Taube, prāv. Zilgme Eglīte, Dr. Jānis Krēsliņš. Otrā no kreisās puses: Andrejs Ozoliņš, Edda Laiviņa, Ligita Veigure, Pāvils Eisāns, Gunārs Veide, māc. Dr. Normunds Kamergrauzis, Juris Iršs, LELBĀL Latvijas apg. prāv. Kārlis Žols, Trešā no kreisās puses: Inese Gredzena, Inta Heimdal, Dr. Santa Slokenberga, Jānis Bergholcs.

Stokholmas Latviešu Koris Sinodē 2018.g. 18. martā

Pirmā rindā vidū: kora dir. Sandra Leja Bojsten, LELBĀL Latvijas apg. prāv. Kārlis Žols, māc. Dr. Normunds Kamergrauzis, prāv. Zilgme Eglīte.

Baznīcas pārvalde 2017. g. :

Sinode 2016.g. 12. martā

Pirmā un otrā rindā no kreisās puses: Inta Meiere, Edda Laiviņa, Andrejs Ozoliņš, māc. Zilgme Eglīte, Dzintra Fonzova, Juris Zariņš, Kristīne Bergholce, Gunārs Veide, Ingrīda Leimane, Elita Veide, Vija Valtere, Juris Iršs, Silvija Johansson, Daniels Asnevičs, Dr. Santa Slokenberga, māc. Dr. Normunds Kamergrauzis, Pāvils Eisāns, prāv. Ieva Graufelde. Trešā no kreisās puses: Inese Gredzena, Zane Zaļkalne, Dr. Jānis Alsiņš, Ragnars Gulbis, viesu māc. Rinalds Gulbis.

Pirmā rindā no kreisas: Vija Valtere, Ligita Veigure, prav. Ieva Graufelde, Silvija Johansson, Kristīne Bergholce. otrā no kreisas: Ilgvars Gūtmanis, Jānis Alsiņš, Ingrīda Leimane, archib. Elmārs E. Rozītis, Zane Zaļkalne, Aleksandrs Kristsons. Trešā no kreisas: Jānis Bergholcs, māc. Normunds Kamergrauzis, Uģis Bērziņš, Juris Zariņš.