Vesterosas draudze

Vairums pirmā pusgada dievkalpojumi atcelti.
Tas ir ievērojot ārkārtas stāvokli Zviedrijā sakarā ar Covid-19 jeb Corona vīrusa straujo izplatību, un to ka liela daļa no mums ir arī kādā no riska grupām kam īpaši jāizvairās no saslimšanas. 
Ar Dievpalīgu un sargāsim sevi un viens otru! 
Zilgme Eglīte
prāveste

Sekojiet virtuālajiem dievkalpojumiem LELBAL Latvija mājaslapā Facebook

Vesterosas reģistrēšanas ankete

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

 

Prāveste
Zilgme Eglīte

zilgme.eglite@svenskakyrkan.se
070-7141984

 Priekšnieks
Pāvils Eisāns

pavils.eisans@gmail.com