Upsalas draudze

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

Upsalas reģistrācijas anketa

Mācītājs
Kārlis Žols
karliszols@gmail.com
Priekšnieks
Jānis Alsiņš
jan.alsins@kemi.uu.se
Kasieris
Āris Tidriks
Sekretāre
Santa Slockenberga
Loceklis
Jānis Zariņš