Upsalas draudze

Pirmā pusgada dievkalpojumi atcelti.
Tas ir ievērojot ārkārtas stāvokli Zviedrijā sakarā ar Covid-19 jeb Corona vīrusa straujo izplatību, un to ka liela daļa no mums ir arī kādā no riska grupām kam īpaši jāizvairās no saslimšanas. 
Ar Dievpalīgu un sargāsim sevi un viens otru! 
Zilgme Eglīte
prāveste

Sekojiet virtuālajiem dievkalpojumiem LELBAL Latvija mājaslapā Facebook

Upsalas reģistrācijas anketa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

Mācītājs
Kārlis Žols
karliszols@gmail.com
Priekšnieks
Jānis Alsiņš
jan.alsins@kemi.uu.se
Kasieris
Āris Tidriks
Sekretāre
Santa Slockenberga
Loceklis
Jānis Zariņš