Skip to content

Upsalas draudze

„Nāciet un redzēsiet!”
(Jāņa ev. 1:39)

Upsalas Latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojumi
sestdien 1. oktobrī plkst. 14.00
Pļaujas svētku dievkalpojums
Vindhema baznīcā, Vindhemsgatan 9, ieeja no pagalma. 
Mācītājs Kārlis Žols, pie  ērģelēm Inese Lund.
Draudzes vakarā kafijasgalds un loterija.
Visi laipni aicināti

sekojošie dievkalpojumi Upsalā:

6. nov 14.00
25. dec 11.00

Sekojiet virtuālajiem dievkalpojumiem LELBP Latvija mājaslapā Facebook

Mācītājs
Kārlis Žols
karliszols@gmail.com
Priekšnieks
Jānis Alsiņš
jan.alsins@kemi.uu.se
Priekšnieka vietniece
Ilze Jundze Lundegran
ilze.jundze.lundegran@edu.stockholm.se
Sekretāre
Santa Slokenberga
Kasieris
Āris Tidriks
Loceklis
Jānis Zariņš

Upsalas reģistrācijas anketa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)