Stokholmas draudze

18.novembrī plkst. 17.30, pēc Zviedrijas laika, notika dievkalpojuma tiešraide.

Arī šogad mēs rūpēsimies par Ziemassvētku sveicieniem maznodrošinātiem un bāreņiem Latvijā.
Ziedotie līdzekļi tiks novirzīti uz Rites pagasta Ilzu draudzi un Kapseļu ielas bērnunamu.
Ziedot varat pārskaitot Draudzes pasta tekošā rēķina kontā:
35 17 73 – 7 Lettiska Församlingen i Stockholm
Vai SWISH 123 64 64 895
norādot mērķi :
Draudzes gada maksa
– Kolekte
– Ziedojums Latvijai Ziemassvētkos

Uz tikšanos neklātienē!
Ar cieņu
Stokholmas draudzes diakone electa Inta Meiere

LELBāL Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2020. g. rudenī

Stokholmas Meža Kapi

Stokholmas reģistrācijas anketa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

 Mācītājs
Kārlis Žols
karliszols@gmail.com
 Priekšniece
Inta Meiere

inta.meiere@yahoo.com
 Kasiere
Elita Veide
elita.veide@gmail.com
 
 Dāmu komiteja
Ingrīda Leimane

ingrida.leimanis@gmail.com
 Kapu jautājumi kārtojami pie
Ievas Graufeldes

ieva.graufelde@gmail.com