Skip to content

Stokholmas draudze

Stokholmas draudzes apkārtraksti

LELBPasaulē Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2022.g. rudenī

LELBPasaulē Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2022. g. Lieldienās

Stokholmas ev. lut. draudzes valdes sastāvs no 2022.g. marta:

Stokholmas reģistrācijas anketa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

Stokholmas Meža Kapi

galerija

 Priekšniece un “Draudzes ziņas” sastādītāja
Ligita Veigurs

stokholmasdraudze@gmail.com
Mobīlais telefons 0733 64 69 12
Priekšnieces vietniece un sekretāre
Inga Strante
strainga@icloud.com
Mācītājs
Dr. Normunds Kamergrauzis
normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se
Kasiere
Baiba Ziemele
ziemeleb@gmail.com
Atbildīga par muzikāliem priekšnesumiem
Sandra Leja Bojsten
sandra_leja@hotmail.com
 Atbildīga par draudzes locekļu uzskaiti
Inese Gredzena
inese.gredzena@gmail.com
 
 Atbildīga par kapu jautājumiem
Ieva Graufelde

ieva.graufelde@gmail.com