Skip to content

Stokholmas draudze

Stokholmā, Somu baznīca, Slottsbacken 2c.

Stokholmas draudzes apkārtraksti

Stokholmas draudzes apkārtraksts 2023.gada decembrī

Stokholmas reģistrācijas anketa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

Stokholmas Meža Kapi

galerija

 Draudzes priekšnieka vieta vakanta
līdz nākamai pilnsapulcei
Mācītājs
Dr. Normunds Kamergrauzis
normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se
Kasiere
Baiba Ziemele
ziemeleb@gmail.com
 Atbildīga par kapu jautājumiem
Vakance
Valdes locekļi
Ingrida Leimane, Inese Gredzena