Stokholmas draudze

Stokholmas Meža Kapi

Stokholmas reģistrācijas anketa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

 Mācītājs
Kārlis Žols
karliszols@gmail.com
 Priekšniece
Inta Meiere

inta.meiere@yahoo.com
 Kasiere
Elita Veide
elita.veide@gmail.com
 Sekretāre
Lilita Zaļkalne
lilita.zalkalns@tele2.se
 Dāmu komiteja
Ingrīda Leimane

ingrida.leimanis@gmail.com
 Kapu jautājumi kārtojami pie
Zaigas Zaļkalnes

zaiga.zalkalns@tele2.se
 Loceklis
Erling Johansson

erling.j@tele2.se