Skip to content

Stokholmas draudze

Dievkalpojumi Stokholmā rudenī 2023.g.

Informācija un vasaras sveiciens

Dieviņš sēja sudrabiņu,
Visu garu Jāņu nakti,
Sēj, Dieviņ, manu tiesu,
Jele vienu birzumiņu.

Stokholmas ev.lut.draudzes valde sveic Jūs šai skaistajā vasarā un sūta zināšanai nelielu informāciju.
Šā gada 11. jūnijā notika draudzes ārkārtas pilnsapulce sakarā ar draudzes priekšnieka vakanci. Ligita Veigurs ir atteikusies no pienākumiem.
Tika ievēlēta jauna valde:
Draudzes priekšnieka vietas izpildītāja, līdz nākamai pilnsapulcei – diakone Inta Meiere
Kasiere – Baiba Ziemele
Biedrzine / sekretāre – Inese Gredzena
Valdes locekļi – Ingrīda Leimane
Aizvietotāja – Rita Indrovica un
draudzes mācītājs Normunds Kamergrauzis

Stokholmas draudzes apkārtraksti

LELBPasaulē Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2023. g. Lieldienās

LELBPasaulē Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2022.g. rudenī

LELBPasaulē Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2022. g. Lieldienās

Stokholmas reģistrācijas anketa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

Stokholmas Meža Kapi

galerija

 Draudzes priekšnieka vietas izpildītāja
līdz nākamai pilnsapulcei
diakone Inta Meiere
Mācītājs
Dr. Normunds Kamergrauzis
normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se
Kasiere
Baiba Ziemele
ziemeleb@gmail.com
 Atbildīga par kapu jautājumiem
Vakance
Valdes locekle
Ingrida Leimane
Aizvietotāja
Rita Indrovica