Skip to content

Sandbija

Vasarā 2017. g.

Prāvestes Ievas Graufeldes sakopotā informācija

Nometne ar bērniem no Elejas, Latvijā no 9.-28. jūlijā:

Lettiska Hjälpinsamling kopā ar draudzes atbalstu šogad aicināja bērnus no Elejas, Latvijā. Grupai piebiedrojās divi bērni no Dobeles. Bērni nāk no mazturīgām ģimenēm, ir audžu bērni, vai arī no ģimenēm ar nelabvēlīgiem apstākļiem. Elejas Sarkanā Krusta nodaļas vadītāja Inga Andrejeva sastādīja grupu izejot no savas pieredzes strādājot Elejā. Grupā bija 27 bērni vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem, 2 virtuves darbinieki, un 3 audzinātāji. Divi tēvi/celtnieki, kuri pavadīja grupu, strādāja  mājas sakopšanas darbos. Viņi ielika 10 jaunus logus, nokrāsoja “dārzu” māju, iekārtoja veļas istabu, un vēl daudz citus sīkākus, bet tomēr svarīgus darbus mājas un dārza uzturēšanai. Ekskursijas rīkoja Lettiska Hjälpinsamling  komitejas locekļi.

Daudziem bērniem šī nometne deva neaizmirstamu pieredzi. Mājās tiekot, Inga raksta, ka bērni stāstīja par saviem piedzīvojumiem, ko ir redzējuši un darījuši, un vēl aizvien pirms ēdienu reizēm nodzied pateicības dziesmu. Paldies visiem draudzē par ziedojumiem.

Latviešu bērnu nometne no 7.-17. augustam:

Nometnē visiem jārunā latviski, un bērniem, kas ikdienā biežāk lieto zviedru un citas valodas, tas ne vienmēr vedas viegli. “Tomēr galvenais, lai viņi būtu draugi,” piebilst nometnes vadītāja Katrīna. “Mēs daudz dziedam, palīdzam cits citam, esam darbīgi un cienām viens otru.  Mēs saudzējam dabu un šķirojam atkritumus,” turpina Katrīna. Par draugiem te gluži nevilšus kļūst arī vecāki, kuri līdzdarbojas visos nometnes notikumos, to plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, un palīdz arī Sandbijas muižas uzkopšanas darbos. Nodarbību saturs dabiski izriet no vecāku un bērnu interesēm, pieredzes un zināšanām. Te atklājas gan slēpti talanti, gan senaizmirstas prasmes – un varbūt arī rodas ambīcijas līdz nākamajam gadam apgūt kaut ko jaunu.

Šaubu nav – ja vien varēsim, brauksim atkal. Dažas lietas par sevi ir iespējams saprast tikai Ēlandē. Būt latvietim nav pašsaprotami, bet tas iedvesmo un sagādā patiesu prieku, jautrību un gandarījumu. Ēlandē mēs mācāmies saprast, ka esam tik dažādi un tomēr visi latvieši – ikvienā pasaules malā.

Nometnes dalībnieku skaits: 24 bērni, 18 pieaugušie. Nometnes bērnu vecums: 6-11 gadi.

Latviešu bērnu nometnē Ēlandē, liels paldies gan skolotājiem, gan organizatoriem, gan nometnes atbalstītājiem – mācītājai Ievai Graufeldei, Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai Zviedrijā, Latvijas vēstniecībai Zviedrijā, Zviedrijas Latviešu apvienības Stokholmas nodaļai un citiem labdariem. Latviešu bērnu nometnes Sandbijas muižā notiek jau septiņdesmit gadu, taču tradīcijas šeit nekļūst par nastu  – nometnē valda īsti jauneklīgs gars.
             Izvilkumi no Signes Rirdances raksta.

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentu
praktiskās teoloģijas seminārs no 20. – 29. augustam:

Teoloģijas Fakultātes semināra izvērtējums:
Kopumā pieredzes apmaiņas semināra vērtējums ir labs un ļoti labs. Kā katru gadu arī šogad semināra uzdevums bija iepazīt Zviedrijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pastorālās aprūpes darbu, kā arī katra studenta garīgās un pašpilnveides iespējas. Vislabāk vērtētie ir pašizziņa un pašpilnveide, dievkalpojums kopā ar bēgļiem, ekskursija uz Borgholmas pili un krasta klinšu apmeklējums, kā arī tradicionālās noslēguma vakariņas, neizpalika naktsmītnes un ēdināšana. Augstu vērtējumu ir saņēmušas arī visas pārējās aktivitātes.

Uz jautājumu ko jūs gribētu iemācīt no šeit apgūtā pārējiem Teoloģijas fakultātes studentiem? ir sniegtas dažas atbildes:

  • Dari savu darbu ar mīlestību un ar kvalitāti vai vispār nedari.
  • Vairāk domāt ko un kā runāt.
  • Smaidīt vairāk.
  • Aizbrauc viens, atbrauc cits. Viena no noderīgākajām vasaras nometnēm.
  • Kļūt iekļaujošākiem.
  • Iemācīties ikdienā noturēt svētbrīžus sev.
  • Pacietība.
  • Ticība, mērķtiecība un disciplinētība sasniedzot mērķi.
  • Pastāstīšu par mācītāja amatu un ko izjutu “uz savas ādas”.
  • Ja pārāk aiztrauc dienas steigā, apstājies un lūdz Dievu. Vai tas kam ziedo savu laiku ir steigas un stresa vērts?