Eskilstūnas draudze

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

Eskilstūnas reģistrācijas anketa

 

Prāveste
Zilgme Eglīte
zilgme.eglite@svenskakyrkan.se
  070-7141984

 

Priekšnieks
Pāvils Eisāns
pavils.eisans@gmail.com

 

Kasieris
Andrejs Ozoliņš