Skip to content

Dievkalpojumi / Ziņojumi

e-pasts: zviedrija@draudzes.se

Facebook

Stokholmas latviešu ev.lut. draudze izsludina 

ĀRKĀRTAS PILNSAPULCI,

sakarā ar draudzes priekšnieka vietas vakanci, 
šā gada svētdienā 11. jūnijā plkst.10.30,

Somu draudzes telpās, Slottsbacken 2c.

Visi  draudzes locekļi laipni aicināti!

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts dievkalpojums

Stokholmas latviešu ev.lut.draudzē
14.jūnijā plkst 17.30
Somu baznīcā, Slottsbacken 2b, Gamla stan
Dziedās Stokholmas latviešu koris

LELBPasaulē Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2023. g. Lieldienās

Upsalas draudzes ziņas 2023

Sekojiet virtuālajiem dievkalpojumiem LELB Pasaulē Latvijas apgabala mājaslapā Facebook