Dievkalpojumi / Ziņojumi

e-pasts: zviedrija@draudzes.se

Facebook

Arī šogad mēs rūpēsimies par Ziemassvētku sveicieniem maznodrošinātiem un bāreņiem Latvijā.
Ziedotie līdzekļi tiks novirzīti uz Rites pagasta Ilzu draudzi un Kapseļu ielas bērnunamu.
Ziedot varat pārskaitot Draudzes pasta tekošā rēķina kontā:
35 17 73 – 7 Lettiska Församlingen i Stockholm
Vai SWISH 123 64 64 895
norādot mērķi :
Draudzes gada maksa
– Kolekte
– Ziedojums Latvijai Ziemassvētkos

Ar cieņu
Stokholmas draudzes diakone electa Inta Meiere

Mācītāja Kārļa Žola iknedēļas meditācijas pārdomas

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes 18. novembra dievkalpojuma ieraksts.

Archib. L. Zušēvicas 18. novembra sveiciens un lūgšana

Archib. Laumas Zušēvicas vēstījums Reformācijas svētkos

Archib. L. Zušēvica – LELBāL nosaukuma maiņa uz LELBP

500 gadu jubileja trim Mārtiņa Lutera rakstiem

LELBP Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2020. g. rudenī

Sekojiet virtuālajiem dievkalpojumiem LELBĀL Latvija mājaslapā Facebook