Dievkalpojumi / Ziņojumi

e-pasts: zviedrija@draudzes.se

Facebook


LELBĀL Vasarsvētku dievkalpojums 2020. gadā

un
dziesmu lapiņa

To var noskatīties jebkurā laikā, kad ir izdevīgi.
Dievkalpojuma dziesmu lapiņa – video skatītājiem    
To var izlasīt datorā, vai izdrukāt un, skatoties, sekot līdz!

Lai Dievs svētī katra mūsu kalpošanu! 
Priecājamies, ka dievkalpojumā piedalījās garīdznieki un laji no visiem 6 LELBĀL apgabaliem!
+Lauma

Sekojiet virtuālajiem dievkalpojumiem LELBĀL Latvija mājaslapā Facebook

Aizvesto piemiņas dienai veltīts
svētbrīdis ar ērģeļmūziku

Stokholmā, svētdien, 14.jūnijā, plkst. 11:00 (bez dievkalpojuma)
Svētā Jēkaba baznīcā (S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2A).

Atgādinām par distances ievērošanu baznīcas solos.

Archib. L. Zušēvicas raksts “Ravējot”, 2020.g. maijā

“Gaišais rīts” koncerts

Klusajai nedēļai 2020
– māc. Kārlis Žols

Lieldienu sveiciens latviešu draudzēm Zviedrijā


Vairums pirmā pusgada dievkalpojumi atcelti.
Tas ir ievērojot ārkārtas stāvokli Zviedrijā sakarā ar Covid-19 jeb Corona vīrusa straujo izplatību, un to ka liela daļa no mums ir arī kādā no riska grupām kam īpaši jāizvairās no saslimšanas. 
Ar Dievpalīgu un sargāsim sevi un viens otru! 
Zilgme Eglīte
prāveste

Gēteborgas latviešu ev. lut. draudzes 2020. g. pirmā pusgada dievkalpojumi – ATCELTI

Norčepingas latviešu ev. lut. draudzes 2020. g. pirmā pusgada dievkalpojumi – ATCELTI

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes 2020. g. pirmā pusgada dievkalpojumi – ATCELTI

Upsalas latviešu ev. lut. draudzes 2020. g. pirmā pusgada dievkalpojumi – ATCELTI