Skip to content

Dievkalpojumi / Ziņojumi

e-pasts: zviedrija@draudzes.se

Facebook

Youtube


Upsalā, Vindhema baznīcā,
Vindhemsgatan 9, ieeja no pagalma.

Sestdien 1. oktobrī plkst. 14.00
Pļaujas svētku dievkalpojums
Mācītājs Kārlis Žols, pie  ērģelēm Inese Lund.
Draudzes vakarā kafijasgalds un loterija.
Visi laipni aicināti

Sekojiet virtuālajiem dievkalpojumiem LELB Pasaulē Latvijas apgabala mājaslapā Facebook