Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

e-pasts: zviedrija@draudzes.se

Facebook

 

 

Eskilstūnas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. otrā pusgada dievkalpojumi

Gēteborgas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. otrā pusgada dievkalpojumi

Norčepingas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. otrā pusgada dievkalpojumi

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. otrā pusgada dievkalpojumi 

Upsalas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. dievkalpojumi

Vesterosas latviešu ev. lut. draudzes 2018. g. otrā pusgada dievkalpojumi

 

 

Close Menu