Dievkalpojumi / Ziņojumi

e-pasts: zviedrija@draudzes.se

Facebook

Uzmanību! Ārkārtes ziņojums:

  • Ievērojiet lūdz ārkārtas stāvokli Zviedrijā sakarā ar Covid-19 jeb Corona vīrusa straujo izplatību, un to ka liela daļa no mums ir arī kādā no riska grupām kam īpaši jāizvairās no saslimšanas. 

Ar Dievpalīgu un sargāsim sevi un viens otru! 

Zilgme Eglīte, prāveste


Garīgās meditācijas dienas Ēlandē, 20. – 23. mai

Eskilstūnas un Vesterosas apvienotās latviešu ev. lut. draudzes 2020. g. pirmā pusgada dievkalpojumi

Gēteborgas latviešu ev. lut. draudzes 2020. g. pirmā pusgada dievkalpojumi

Norčepingas latviešu ev. lut. draudze

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes 2020. g. pirmā pusgada dievkalpojumi

Upsalas latviešu ev. lut. draudzes 2020. g. pirmā pusgada dievkalpojumi

Vesterosas latviešu ev. lut. draudzes 2020. g. pirmā pusgada dievkalpojumi