Skip to content

Informācija GDPR

Informācija no Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Pārvaldes Zviedrijā

par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

Latviešu ev. lut. Baznīcas Pārvalde Zviedrijā informē, ka tās pārraudzībā esošo latviešu draudžu (Eskilstūnā, Gēteborgā, Norčepingā, Stokholmā, Upsalā un Vesterosā)  darbības sakarā tā ved divus ar baznīcas darbu saistītus reģistrus, kuros apstrādā personas datus. Apstrādē Baznīcas pārvalde nodrošina personas datu aizsardzību atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām.

Pirmajā reģistrā tiek apstrādāti šādi Latviešu ev. lut. Baznīcas Zviedrijā locekļu (personas, kuras iesniegušas draudzes locekļa reģistrācijas anketu) dati pilnā vai daļējā apjomā: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, dzimšanas dati (gads/mēnesis/diena), e-pasta adrese un tālrunis. Šajā reģistrā netiek apstrādāts personas sociālās apdrošināšanas numurs (personnummer). Reģistrs tiek izmantots, lai ar pasta starpniecību vai elektroniski izsūtītu ziņas draudžu locekļiem un sagatavotu statistikas datus par Latviešu ev. lut. Baznīcas Zviedrijā darbību.

Otrajā reģistrā tiek apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese. Reģistrs tiek izmantots, lai iegūtu statistikas datus par to personu skaitu, kurus Zviedrijas latviešu mācītāji un/vai draudzes garīgi aprūpē.

Gadījumā, ja jūs vēlaties noskaidrot, vai ziņas par jums atrodas šajos reģistros, vai arī jūs nevēlaties, ka jūsu dati tiek apstrādāti kādā no norādītajiem reģistriem, vai vēlaties īstenot citas no GDPR izrietošās datu subjekta tiesības, lūdzu informēt Baznīcas pārvaldi, rakstot uz e-pastu zviedrija@draudzes.se vai Lettiska ev. lut. kyrkan i Sverige c/o K. Bergholcs, Sickla Kanalgata 81, 120 68 Stockholm.