Skip to content

LELB satversme (1928 gadā)

Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas satversme

(Uz Latvijas Sinodes lēmuma pamata pieņemta galīgā veidā Sinodes komisijas 1928. g. 26. janvāra sēdē)
Rīgā, 1928. gadā

…..

LELB_1928._gada_satversme

 

Desmitā nodaļa.

Komisijas.

Visām Baznīcas organizācijām ir tiesība radīt atsevišķu jautājumu izspriešanai un īpašu uzdevumu veikšanai, kas ietilpst minēto organizāciju kompetencēs, sevišķas komisijas, kuŗas var uzaicināt arī lietpratējus un techniskus spēkus no ārienes.