Skip to content

Sveicieni prāv. I. Graufeldei 2018. g. 19. maijā

Archibīskapes Laumas Zušēvicas pateicības vēstule  

Mīļā prāveste Ieva Graufelde!

Silts sveiciens no Zviedrijas ziemeļiem.
Visu Zviedrijas draudžu vārdā, bet īpaši no Vesterosas un Eskilstūnas draudzēm vēlos Tev pateikties par ilggadīgo darbu kopjot latviešu draudzes Zviedrijā. Tavi īpašie talanti, ar mīlestību, pacietību un pārliecību vadot draudzes, pamanot katru cilvēku, lielu vai mazu, vecu vai jaunu, ir radījuši īpašu gaisotni Baznīcā, kur sadraudzība ir tik svarīga.

Es Tev vēlos pateikties arī Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātes studentu vārdā, daudzu gadu garumā Tu esi bijusi paraugs un iedvesma teoloģijas studentēm un studentiem.

Gluži kā sieviete Džeimsa Kristensena gleznā, neskatoties uz dauzajiem pienākumiem, Tu esi rādījusi skaidru virzienu un nesusi gaismu. Nes to arī turpmāk!

Ieva, Tu vienmēr būsi mīļš un gaidīts ciemiņš mūsu draudzēs!
Tava klātbūtne un padoms mācītāju vidū arī turpmāk būs nepieciešami.

Lai brīnišķīgs laiks kas Tev priekšā,
Dieva vadību un svētību vēlot,

Zilgme Eglīte
un Latviešu ev. lut. baznīca Zviedrijā

2018. gada 19. maijā.