Skip to content

Gēteborgas latviešu ev. lut. draudzes

  Pļaujas svētku dievkalpojums

  Svētdien 30. septembrī,  plkst. 14.00

  Hāgas baznīcā
  (Haga kyrka, Haga Östergata 30, Gēteborgā)

  Dienas mude: “Es esmu dzīvības maize

  Mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis.
  Pie ērģelēm Peter
  Vågsjö.

  Dievkalpojumā – tiks arī dziedātas latviešu tautas dziesmas kokles, kanteles un flautas pavadījumā
  Pēc dievkalpojuma sadraudzība Hāgas draudzes namā

  Visi mīļi gaidīti!