Skip to content

Gēteborgas latviešu ev. lut. draudzes

Pļaujas svētku dievkalpojums

Svētdien 30. septembrī,  plkst. 14.00

Hāgas baznīcā
(Haga kyrka, Haga Östergata 30, Gēteborgā)

Dienas mude: “Es esmu dzīvības maize

Mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis.
Pie ērģelēm Peter
Vågsjö.

Dievkalpojumā – tiks arī dziedātas latviešu tautas dziesmas kokles, kanteles un flautas pavadījumā
Pēc dievkalpojuma sadraudzība Hāgas draudzes namā

Visi mīļi gaidīti!