Norčepingas draudze

Pirmā pusgada dievkalpojumi atcelti.
Tas ir ievērojot ārkārtas stāvokli Zviedrijā sakarā ar Covid-19 jeb Corona vīrusa straujo izplatību, un to ka liela daļa no mums ir arī kādā no riska grupām kam īpaši jāizvairās no saslimšanas. 
Ar Dievpalīgu un sargāsim sevi un viens otru! 
Zilgme Eglīte
prāveste

Sekojiet virtuālajiem dievkalpojumiem LELBAL Latvija mājaslapā Facebook

Norčepingas reģistrācijas anketa

Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR)

 Mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis
normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se
 Priekšsēde Silvija Johansson
silvijajohansson@hotmail.se
073-0805099